Όροι και Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο παρών ιστότοπος αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων OLGA LOVES JEWELS μέσω διαδικτύου (εφεξής «το Κατάστημα») της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΕΣ Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΟΕ»  (Α.Φ.Μ. 082969548 Δ.Ο.Υ. Α ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 089137002000), που εδρεύει στην Ελλάδα, στην Καλλιθέα, Σαρανταπόρου 15, 17671 (εφεξής «Εταιρία»). Οι παρόντες Γενικοί Όροι Συναλλαγών έχουν σκοπό να διατυπώσουν κατά τρόπο σαφή, ευκρινή και κατανοητό, τηρουμένης της αρχής της καλής πίστης και των διατάξεων που διέπουν το κύρος των δικαιοπραξιών, τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τις σχέσεις της Εταιρείας με τον εκάστοτε επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος, σύμφωνα με τον Νόμο 2251/1994 περί «Προστασίας Καταναλωτών» και ειδικότερα τις διατάξεις που αφορούν στην εμπορία από απόσταση και το Νόμο 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων», ως ισχύουν σήμερα.

Κάθε είσοδος, περιήγηση και συναλλαγή σας με το Κατάστημα σας καθιστά επισκέπτη ή/και πελάτη του Καταστήματος. Πριν προχωρήσετε στην περιήγησή σας εντός του Καταστήματος, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών και ότι τους αποδέχεσθε καθώς οποιαδήποτε χρήση ή/και συναλλαγή σας εφεξής με την Εταιρία μέσω του Καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή σας αυτών των Γενικών Όρων Συναλλαγών.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρία σέβεται απόλυτα τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα και διασφαλίζει ότι το Κατάστημα είναι σύννομο προς τις διατάξεις του Νόμου 2472/1997 περί «Προστασίας ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και του Νόμου 3471/2006 περί «Προστασίας προσωπικών Δεδομένων και ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες». Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι τυχόν συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το νόμο και μόνον κατόπιν δικής σας ρητής συναίνεσης και αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς και στο μέτρο που απαιτείται για τη λειτουργία του Καταστήματος και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

Η Εταιρία επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για χρήση μη  εξουσιοδοτημένη από εσάς, ούτε να αποστείλει ή γνωστοποιήσει σε τρίτους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μη συνδεδεμένους με την Εταιρία τα εν λόγω στοιχεία σας χωρίς τη δική σας ρητή συναίνεση προς τούτο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες αποστολής) ή είναι υποχρεωτική με βάση το νόμο.

 

Αν και η πλοήγηση στο Κατάστημα είναι εφικτή και χωρίς την αποκάλυψη των προσωπικών σας στοιχείων, μπορείτε να επωφεληθείτε από περισσότερες υπηρεσίες εφόσον αποδεχθείτε να αποκαλύψετε ορισμένα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ανάλογα με την εκάστοτε υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Παραδείγματος χάρη, για τον σκοπό δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού OLGA LOVES JEWELS θα σας ζητηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλέφωνο, email), για την αλληλογραφία με την Εταιρία και το Κατάστημα θα πρέπει επίσης να μας γνωστοποιήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. για την υποβολή παραπόνων, για την λήψη ενημερωτικού/προωθητικού υλικού) κ.ά.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη και διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής είναι η γνωστοποίηση από πλευρά σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων, όπως το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής σας (π.χ. ο αριθμός της πιστωτικής σας κάρτας), η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας κ. ά. Επίσης, κατά την πλοήγησή σας στο Κατάστημα με χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού OLGA LOVES JEWELS η Εταιρία δύναται να συλλέγει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, τον φυλλομετρητή σας (browser) και τη διεύθυνση του παρόχου διαδικτύου (IP)  για την μέτρηση της επισκεψιμότητας, την διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών της ή τήρησης εσωτερικού λογιστικού αρχείου.

 

Ανήλικοι επισκέπτες του Καταστήματος μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την επίβλεψη των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Χωρίς να έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους, η Εταιρία διαγράφει άμεσα τις σχετικές πληροφορίες.

 

Το Κατάστημα επιτρέπει στους επισκέπτες/πελάτες του να έχουν πρόσβαση στο αρχείο όπου τηρούνται τα προσωπικά τους δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν και φυλάσσονται κατά τα ανωτέρω και να προβαίνουν σε διορθώσεις, διαγραφές, τροποποιήσεις και προσθήκες των δεδομένων και πληροφοριών που έχουν υποβάλλει σε αυτό (??? θα το κάνουμε εμείς αυτό)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 

Α. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε αναιτιολόγητα τα προϊόντα που αγοράσατε, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την OLGA LOVES JEWELS, η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία σας. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν Εσάς.

Β. Έχετε το δικαίωμα και να ζητήσετε την αντικατάσταση των προϊόντων που αγοράσατε με άλλα ίδια προϊόντα με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσετε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας σας παραδόθηκαν προϊόντα διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την OLGA LOVES JEWELS. Το κατάστημά μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά μας.

Γ. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε εντός προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, ΜΟΝΟ με την προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά, ήτοι αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται. Κατά την παραλαβή του προϊόντος Σας συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του.

Συγκεκριμένα σχετικά με την επιστροφή-αντικατάσταση πρέπει:

1. Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

2. Το προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, εγγύηση κ.ο.κ).

3. Το προς αντικατάσταση προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

4. Να έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση η από μέρους Σας άμεση επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει στις εξής περιπτώσεις :

1. Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελιάς μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας επιλέγοντας το εικονίδιο «αφαίρεση». (sos έτσι θα τα βάλουμε?)

2. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να καλέστε το 210 9563630 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας. H δυνατότητα αυτή σας παρέχετε μέχρι την στιγμή που θα σας ενημερώσουμε για τη αποστολή της παραγγελίας σας.
ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Πληρωμή μέσω Πιστωτικής Κάρτας:

Το ηλεκτρονικό κατάστημα OLGA LOVES JEWELS δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL-128 bit και ψηφιακή πιστοποίηση από την εταιρεία Verisign)( ισχύει??), τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Για την ασφάλεια των συναλλαγών κατά την διαδικασία αγοράς μέσω πιστωτικής κάρτας μεταφέρεστε σε ασφαλή διακομιστή στη Υπηρεσία Winbank Paycenter της Τράπεζας Πειραιώς. Για τις αγορές με την πιστωτική σας κάρτα ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τη φόρμα παραγγελίας και τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Το κατάστημα OLGA LOVES JEWELS για μεγαλύτερη ασφάλεια, δεν διατηρεί και δεν αποθηκεύει τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, με αποτέλεσμα για κάθε αγορά που πραγματοποιείτε να πρέπει να εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

2. Πληρωμή με αντικαταβολή τοις μετρητοίς κατά την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας:Πληρώστε τον υπάλληλο της εταιρείας ταχυμεταφορών. Η μέθοδος πληρωμής με αντικαταβολή ισχύει για όλες τις πόλεις.
3. Πληρωμή με κατάθεση τοις μετρητοίς σε τραπεζικό λογαριασμό:

Προεξοφλήστε την παραγγελία σας στον ακόλουθο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς  GR32 0172 0370 0050 3703 7891 222 και στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 210 9581709 ή με e-mail στο info@olgalovesjewels.com

Με την λήψη του αντίγραφου της τραπεζικής εντολής πληρωμής, σας αποστέλλουμε την παραγγελία σας.
4. Πληρωμή μέσω paypal.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις από 01.04.2011, τα παραστατικά αξίας 3.000 ευρώ και πάνω που εκδίδονται προς ιδιώτες (αποδείξεις λιανικής πώλησης) θα πρέπει να εξοφλούνται μόνο με τους παρακάτω τρόπους: Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας ή Χρέωση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στις τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν έχει συμπεριληφθεί και ο ΦΠΑ. Το κατάστημα OLGA LOVES JEWELS διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει τις τιμές.

Η πολιτική των τιμών των προϊόντων μας είναι ίδια σε όλα μας τα κανάλια διανομής μας: συνεργαζόμενα καταστήματα, show room, ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο σε επιλεγμένα προϊόντα μπορεί να υπάρξουν προωθητικές ενέργειες, όπου η τιμή τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή στα φυσικά καταστήματα μπορεί διαφέρει από την τις τιμές του φυσικού καταστήματος ή του ηλεκτρονικού αντίστοιχα.

Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών και των τιμών που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρ/κά προϊόντων. Για το λόγο αυτό σάς συνιστούμε στις προσφορές, πριν από κάθε πληρωμή και την ολοκλήρωση της παραγγελία σας να επικοινωνείτε για επιβεβαίωση της τιμής αυτής με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 210 9563630. ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικτυακού τόπου.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Προς το παρόν γίνονται αποδεκτές παραγγελίες που αφορούν αποστολή προϊόντων μόνο εντός Ελλαδικού χώρου.

Ολοκλήρωση παραγγελίας: Αφού καταχωρήσετε την παραγγελία σας, σας εμφανίζεται μήνυμα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας. Ελέγξτε το email σας. Σας έχουμε αποστείλει ένα επιβεβαιωτικό e-mail με τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Ημερομηνίες και ώρες παράδοσης: Οι παραγγελίες αποστέλλονται εντός 5 με 10 εργάσιμων ημερών, με παράδοση στον τόπο που έχετε υποδείξει μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών ( Speedex Courier). Οι ημέρες παράδοσης είναι συνήθως από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εκτός αργιών από τις 9:00 πμ μέχρι 5:00 μμ. H ανωτέρω προθεσμία δεν ισχύει σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που ενδέχεται να επηρεάσει τους χρόνους μεταφοράς.
Για αγορές ως 80€ υπάρχει χρέωση εξόδων αποστολής 4€ την οποία επιβαρύνεται ο πελάτης, ενώ για αγορές άνω των 80€ η αποστολή γίνεται δωρεάν.

Μόλις είναι έτοιμη η παραγγελία σας κι εφόσον έχετε δώσει τηλέφωνο επικοινωνίας ένας συνεργάτης θα επικοινωνήσει μαζί σας για την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας.

(Εναλλακτικά, κατά τη διαδικασία αγοράς  σας δίνεται  η δυνατότητα να επιλέξετε από ένα δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, ένα κατάστημα της περιοχής σας από το οποίο θα θέλατε να παραλάβετε την παραγγελίας σας. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνεργάτες μας σε αυτό το κατάστημα θα επικοινωνήσουν μαζί σας (πάντα εντός 5-10 εργάσιμων ημερών) για να παραλάβετε από αυτούς την παραγγελία σας.) …..θα το γράψουμε όταν έχουμε αυτή την υπηρεσία.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Όλα τα προϊόντα του καταστήματος OLGA LOVES JEWELS είναι δικής μας κατασκευής. Παράγονται από την εταιρεία ΑΦΕΣ Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ Ο.Ε.

Η παραγγελία σας είναι δυνατόν να καθυστερήσει για τους παρακάτω λόγους:

α. Υπάρχει κάποιο τεχνικό ζήτημα το οποίο προκαλεί καθυστέρηση στην παραγωγή ή δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμο κάποιο από τα συνοδευτικά υλικά (πέτρες, καδένες, δέρμα κλπ)  που χρησιμοποιείται στην κατασκευή του προϊόντος.

Στην περίπτωση αυτή, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας ενημερώσουμε για τον χρόνο καθυστέρησης ή αν το  συνοδευτικό  υλικό βρισκεται σε έλλειψη να σας προτείνουμε ένα παραπλήσιο προϊόν.

β. Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

γ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) επειδή πχ τα στοιχεία σας που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ newsletters

To OLGA LOVES JEWELS ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά email. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παράδοση

Τα newsletter μας μπορεί να καταλήξουν στο spam φάκελό σας λόγω κάποιου φίλτρου στο πρόγραμμα των email σας. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτό.

Βάλτε το email του καταστήματός  μας στη safe list σας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του καταστήματος & της εταιρίας μας μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site ή να στείλετε e-mail στην διεύθυνση info@olgalovesjewels.com

Η ενημέρωση από το κατάστημά μας, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα e-mail αυτά παρακαλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάνουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ελληνικό δίκαιο διέπει τις συμβάσεις που συνάπτονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από τέτοιου είδους συμβάσεις ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ OLGA LOVES JEWELS

Το ηλεκτρονικό κατάστημα OLGA LOVES JEWELS ανήκει στην εταιρεία ΑΦΕΣ Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ Ο.Ε.

O χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με την εταιρεία τηλεφωνικώς στο 210 9563630 & στο 210-9565933 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις info@olgalovesjewels.com & sales@kandarakis-silver.gr ή στέλνοντας φαξ στο

210 9581709 ή με επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΕΣ Ι. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ Ο.Ε. Σαρανταπόρου 15, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα

Εγγραφείτε στο newsletter

και μάθετε για όλες τις Προσφορές!

Εγγραφήκατε με επιτυχία!

Pin It on Pinterest

Share This