Επιστροφές

Α. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε αναιτιολόγητα τα προϊόντα που αγοράσατε,

εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των

προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι

έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την OLGA LOVES JEWELS, η

εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30

ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων, κατά τον

ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία σας. Τα έξοδα επιστροφής

βαρύνουν Εσάς.

Β. Έχετε το δικαίωμα και να ζητήσετε την αντικατάσταση των προϊόντων που

αγοράσατε με άλλα ίδια προϊόντα με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσετε την επιστροφή

του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με

αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας σας παραδόθηκαν προϊόντα διαφορετικά από αυτά

που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε

ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την

OLGA LOVES JEWELS. Το κατάστημά μας ευθύνεται για αποζημίωση σε

περίπτωση ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά μας.

Γ. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε

την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που

έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε εντός προθεσμίας 20

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, ΜΟΝΟ με την

προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο.

Αλλαγή για δεύτερη φορά, ήτοι αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν

επιτρέπεται. Κατά την παραλαβή του προϊόντος Σας συστήνουμε να ελέγχετε

προσωπικά το προϊόν που παραδίδεται και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η

συσκευασία του.

Συγκεκριμένα σχετικά με την επιστροφή-αντικατάσταση πρέπει:

1. Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την

πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.

2. Το προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που

παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να

είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί

με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής, εγγύηση

κ.ο.κ).

3. Το προς αντικατάσταση προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

4. Να έχει προηγηθεί σε κάθε περίπτωση η από μέρους Σας άμεση επικοινωνία με το

ηλεκτρονικό κατάστημα την ημέρα παραλαβής ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη.

Εγγραφείτε στο newsletter

και μάθετε για όλες τις Προσφορές!

Εγγραφήκατε με επιτυχία!

Pin It on Pinterest

Share This